VARTIOINTIPALVELU RAKENNETAAN AINA RÄÄTÄLÖIMÄLLÄ.

Nykypäivänä yritystäsi kohtaava riski ei välttämättä ole ”tavanomainen” murto tai vahingonteko. Rikollisuus voi kohdistua yritykseesi myös paljon näkymättömämmin tai mikä ikävintä, henkilökunnan tai yhteistyökumppanien taholta. Erilaiset valvontaratkaisut, kuten koeostot, hävikin seuranta yms. havaintojen kerääminen auttavat ratkaisemaan yritystäsi kohtaavia oikeudettomia hyökkäyksiä. Ennaltaehkäisevällä suunnittelulla voidaan vähäisinkin kustannuksin pienentää mahdollisia riskejä. Erilaisilla rakenteellisilla, teknisillä, asenteellisilla tai toiminnallisilla ratkaisuilla voidaan vähentää riskeistä aiheutuvia kustannuksia.

Yhteistyössä kanssamme tehty turvallisuussuunnitelma on vaivaton ja kustannustehokas ratkaisu niin yksityiskotiin, kuin yrityksesi tiloihin. Turvallisuuspalvelut voivat koostua esimerkiksi seuraavista osa-alueista:

PIIRIVARTIOINTI

Vartijan suorittama tarkastuskierros kohteella perustuu asiakkaan kanssa suunniteltavaan vartiointiohjeeseen. Piirivartioinnnissa vartija tekee erilaisia rikos- ja paloturvallisuusolosuhteisiin liittyviä tarkastuksia vartioinnin kohteena olevaan kiinteistöön. Vahinkotapahtuman toteutuessa vartija on ohjeistettu ehkäisemään tai rajaamaan vahinkotapahtuman seuraukset tehokkaasti. Kierroksen aikana vartija tarkastaa kohteen rakenteelliseen ja tekniseen turvallisuuteen vaikuttavat seikat. Tarkastus voi kohdistua kohteen ulkoalueisiin, kuoreen, sisätiloihin ja tarvittaessa yksittäisiin kohteisiin kuten esim. erilaisiin prosessilaitteisiin. Tarkastuskierrosten lisäksi suorittaa kohteen ulkopuolisia vartiointikierroksia, jolla varmistutaan silmämääräisemmin olosuhteiden säilymisestä. Kierrosaikoja vaihtelemalla saadaan ennalta arvaamattomuutta rikollisuuden ehkäisemiseksi.

HÄLYTYSPALVELUT

Rikosilmoitinjärjestelmän avulla saadaan ilmoitus alkaneesta tunkeutumisyrityksestä suojattavaan kohteeseen. Rikosilmoitinjärjestelmä koostuu rikosilmoitinjärjestelmästä, ilmoituksensiirrosta, hälytyksen vastaanottajasta (vartioimisliike, poliisi tai asiakas itse), sekä hälytyksen tarkastavasta tahosta. Hälytys voi aiheutua myös paloturvallisuusolosuhteiden muuttumisesta tai muista valvottavista seikoista esim. kosteudesta tai muusta LVIS- olosuhteiden muutoksesta. Rikosilmoitinjärjestelmän avulla voidaan välittää myös ryöstö-, vartijakutsu- ja muita "hätähälytyksiä". Kankaanpään Vartiointipalvelu ottaa hälytykset vastaan ja dokumentoi ne. Hälytykset voidaan ohjata meille joko hälytyskeskuksen kautta, tai suoraan vartijalle, joka työskentelee kohdealueella. Hälytyksen saatuaan, vartija tarkastaa kohteen viipymättä ja ryhtyy havaitun tapahtuman mukaiseen toimintaan. Liikkeemme hälytysvalmius on luonnollisesti 24/7.

silma2

MYYMÄLÄVARTIOINTI / HÄLYTYSVAHTIMESTARIPALVELU

Vartijan suorittama tarkastuskierros kohteella perustuu asiakkaan kanssa suunniteltavaan vartiointiohjeeseen. Piirivartioinnnissa vartija tekee erilaisia rikos- ja paloturvallisuusolosuhteisiin liittyviä tarkastuksia vartioinnin kohteena olevaan kiinteistöön. Vahinkotapahtuman toteutuessa vartija on ohjeistettu ehkäisemään tai rajaamaan vahinkotapahtuman seuraukset tehokkaasti. Kierroksen aikana vartija tarkastaa kohteen rakenteelliseen ja tekniseen turvallisuuteen vaikuttavat seikat. Tarkastus voi kohdistua kohteen ulkoalueisiin, kuoreen, sisätiloihin ja tarvittaessa yksittäisiin kohteisiin kuten esim. erilaisiin prosessilaitteisiin. Tarkastuskierrosten lisäksi suorittaa kohteen ulkopuolisia vartiointikierroksia, jolla varmistutaan silmämääräisemmin olosuhteiden säilymisestä. Kierrosaikoja vaihtelemalla saadaan ennalta arvaamattomuutta rikollisuuden ehkäisemiseksi.

ARVOKULJETUKSET

Vartijamme kuljettavat asiakkaamme rahakuljetukset esim. asiakkaan yrityksen toimitiloista sovittuun pankkiin tai muuhun erikseen sovittuun paikkaan. Vartijamme voivat kuljettaa myös muuta arvotavaraa, tai olla tarvittaessa asiakaan mukana varmistamassa kuljetuksen perille pääsyn. Kankaanpään Vartiointipalvelun suorittamat arvokuljetukset ovat vakuutettuja. Askarruttaako sinua jokin vartiointipalveluihin liittyvä kysymys? Ota rohkeasti yhteyttä! Näistä palvelumuodoista, tai niitä sopivasti yhdistelemällä saamme räätälöityä yrityksellesi tai yksityiskodillesi sopivan palvelupaketin.

Kankaanpään Vartiointipalvelu Oy, Lorvikatu 6, 38700 KANKAANPÄÄ, Puh. 02 5722805